Coaching

GARN  COACHING  REIKI

Vad gör en livscoach?


"Gör det du alltid har gjort och få det du alltid fått"


Vi tenderar att stanna i våra processer när vi alltid gör det vi alltid gjort för att vi inte förmår oss att undersöka nya alternativ. Vi tenderar att använda oss av gamla tankemönster i nya situationer istället för att skapa nya tankemönster där vi möter nya situationer. Vi går med andra ord miste om möjligheter som vi själva kan skapa för att i sin tur kunna omforma vårt liv och finna mening och glädje i vår vardag.

Min uppgift som livscoach innebär att jag kommer att frigöra din fulla potential för att du ska kunna nå de mål du önskar ha och som du även ibland inte känner till att du har.  Den modell som jag använder mig av kommer att öka dina möjligheter att öppna för nya perspektiv och stimulera till ett positivt tänkande. Det är alltså dina mål och intressen som står i centrum för samtalen. Det är Du själv som har svar på alla dina utmaningar och där jag som livscoach kommer att vara verktyget och ditt stöd för att Du ska våga förverkliga dina mål!


Livscoachsutbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som i sin tur gör det tillämpningsbart för alla situationer - allt ifrån vardagslivet till arbetslivet. Som livscoach handlar min uppgift om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att jag bidrar till att människor presterar och mår bättre. Jag hjälper dig att hitta drivkraften och att kunna definiera dina önskade resultat så att Du får ut mer av din inre potential. Detta leder i sin tur att det får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.


Vad får du ut av att bli coachad?

Här kommer några exempel på vad som sker när du väljer att ta första steget.

Du:

 • ökar din självkänsla, självinsikt, motivation och initativförmåga.
 • komcetrerar di på det som är viktigt.
 • identifierar vad som ger energi i ditt liv.
 • blir effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter
 • lär dig att identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll likväl som i dina övriga roller
 • lär dig att ta reda på vad som hindrar dig från att göra vissa saker, eller förändra vissa saker?
 • lär dig att hantera och minimera stress
 • finner mod och kraft att våga ta dina steg till personlig utveckling
 • finner nya infallsvinklar och vågar även testa nya saker

Varför välja mig?

Livscoachutbildningen grundar sig på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Utbildningen inkluderar ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha. Kompetenserna ser du nedan:

 • etik och professionalitet
 • förtroende och närhet
 • aktivt lyssnande och direkt kommunikation
 • Utforma handlingar
 • Framsteg och ansvarstagande
 • Överenskommelser och närvaro tillsammans med coachen
 • Kraftfulla frågor
 • Skapa medvetenhet
 • Planera och sätta mål

Sekretess

För mig är det både A och O med sekretess över de samtal jag har med kunderna. Detta är någonting som jag har anammat från tiden då jag arbetade statligt.

Det är en stor trygghet för kunden att veta att det som vi pratar om stannar mellan oss.

Besök oss 

Address: Ludvigsbergsägen 16, 818  31 Valbo

Email: info@emras.se

Phone: 070 - 37 88 323

GARN  COACHING  REIKI

Godkänd för F-skatt

Momsregistrerad

© Copyright. All Rights Reserved.

Acceptera