Reiki

Vad är Reiki
Din lokala butik i Valbo

 

 Usui Holy Fire Reiki

 

Reiki är en behandlingsmetod som är effektiv mot stress, ångest, fysiska och psykiska spänningar. Reiki räknas in i begreppet healing. För att utöva eller ta emot healing behövs ingen speciell religiös tro oavsett . Det spelar ingen roll om man är spirituell eller vetenskapligt lagd. Reiki räknas idag som friskvård av Skatteverket.

 

Reiki behandlingen utgår från att kropp och psyke ska fungera som en helhet vilket gör det möjligt att arbeta på flera plan samtidigt, därför behandlas oftast hela kroppen fastän besväret kan upplevas att finnas på ett visst ställe.

 

I Reiki kan fysisk beröring användas, detta aktiverar hormoner som ger kroppen en känsla av att må bra. Denna känsla går att liknas vid akupunktur. Reiki delar också likheter med olika typer av terapier, där tanken är att smärtsamma minnen som lagrats i kroppen som en blockering ska upplösas med hjälp av beröring.

Reikins betydelse

 

Ordet Reiki består av två ord där Rei översätts till universell eller allomfattande, men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet eller den dolda styrkan. Den översättning man väljer är beroende på vad man tror. Det andra ordet är Ki som betyder livsenergi, det som flödar genom allt levande – människor, djur och växter. Livsenergin kallas också för qi, chi eller prana. Denna universella livsenergi påverkar allt som är levande, det vill säga människor, djur och växter. Reikienergin fungerar oavsett om man tror på den eller inte.

Upplevelser och effekter

 

Den som genomgår en Reikibehandling får sin egna alldeles speciella upplevelse och ingen upplevelse är den andra lik. En del personer upplever ingenting, medan andra upplever mer. Den upplevelse som de flesta ändå känner är den avslappnande känsla och lugnet som infinner sig under behandlingen. Det finns dem som är så avslappnade att de somnar under en Reikibehandling och andra får halvvakna drömsekvenser som ger dem insikter i de problem som de har i vardagen.


Reiki hjälper till genom att:


  • den upphöjer kroppen till en total avslappningsnivå
  • göra att mottagaren tänker klarare
  • den frigör stress och spänningar
  • hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning
  • renar kroppen från gifter och slaggprodukter
  • balanserar kroppens energier och löser upp energiblockeringar.

 Reiki och den traditionella vården

 

En Reikiutövare behandlar aldrig en sjukdom eller ett visst problem. Med andra ord – att bli helad innebär inte alltid att det är samma sak som att någon blir botad från en fysisk sjukdom. Utan helande innefattar främst en avslappnande effekt fysiskt och mentalt i hela människan.

 

Reikiterapin har i dagsläge accepterats mer inom den traditionella läkarvården i ett flertal länder världen över. Länder som Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Storbritannien , USA och Tyskland har reikiterapeuter kopplade till sjukvården och behandlar sina patienter framgångsrikt. Bara i  USA finns det över 800 sjukhus som erbjuder Reiki för sina patienter.

Bestämmelser

 

Den person som vänder sig till mig, utifrån att den vill bli behandlad av mig, ska då veta att de behandlingar jag gör är endast till för avslappning, avstressning och för att öka det allmänna välbefinnandet så att den jag behandlar får en chans att återhämta sig och finna sin egna läkningsförmåga. Reiki är inte en erkänd medicinsk behandlingsform i Sverige och därför får/kan jag inte behandla sjukdomar eller vissa problem. Jag följer därmed bestämmelserna i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS ), kap.4. 1. Det är samtidigt mycket intressant att veta att Reiki är erkänd som friskvård i Sverige.

Jag är medlem i förenade reikiförbundet